Støttepartner

HJELP OSS Å HJELPE.
Rusomsorg vest logo

Vi er ein ideell, ikkje-profitt organisasjon,
og vår inntekt er for det meste to- til tredelt.

Støtte frå legat og fond.

Dei av våre brukere som det er mogleg for, betaler ein egenandel

Vår viktigaste økonomiske inntekt som er forutsigbar,
er månedlige faste beløp frå støttepartnarar.

Ditt bidrag vil bidra til forutsigbarhet og tryggleik for både arbeidarar og brukarar.

Send oss en melding hvis du ønsker bidra!

[wpforms id="431"]

MÅTER DU KAN STØTTE FJORDHEIM GJESTEGÅRD ØKONOMISK PÅ –