Ein vanlig dag på Fjordheim Gjestegård

Ein vanlig dag

 

kl 08:00 – 09:00 – Frokost
kl 09:00 – 12:00 – Arbeidstrening
kl 12:00 – 13:00 – Lunsj
kl 13:00 – 15:00 – Arbeidstrening
kl 15:00 – 16:00 – Fritid
kl 16:00 – 17:30 – Middag
kl 19:30 – 20:30 Kveldsmat

MURITUNET

På muritunet  er mogleg for våre bebuarar å trene og å bruke bassenget der.

Vi legg vekt på forutsigbarhet, men er også opne for impulsivitet og endring når det er tenleg og nødvendig.