Fjordheim Gjestegård

Omsorg og bønn.
Ei utstrekt hand til dei som treng det.

Fjordheim Gjestegård

Vår organisasjon er bygd på kristne livsverdier med en diakonal plattform. Vi tenkjer at kvart menneske er verdifullt og unikt og består av ånd, kropp og sjel. Organisasjonen er tverrkyrkjeleg og vert drive av tilsette, frivillige og støttepartnarar

Kven vi er? 

Vi er for deg

-som treng ei hand, hjelp og omsorg i prosessen mot eit liv fri frå rusrelaterte problem.
-som for ei tid treng kvile, rekreasjon og åndeleg fellesskap.

Kva vi er? 

Vi er gode på omsorg.
Vi er meir enn ein Gjestegård, vi er ein heim.
Vi har lang og brei erfaring med å jobbe med menneske både frå vanlig arbeidsliv, menighetsliv og i rusfeltet.
Vi har sett og erfart Gud ved sin nåde gjere mirakler i ødelagte menneske sitt liv.

Kvifor vi er? 

Vi ser verdiar og potensiale i i kvart menneske.
Vi har respekt for at alt liv er skapt av Gud, og at Han har ein plan og hensikt med den enkelte. Vi vil gi håp der det er mangel på håp, tru der det er tvil, og nytt mot der det er mangel på mot.

Ved sin nåde gjer mirakel i øydelagde menneske sine liv.

Håp og tru

Fellesskap

Aktivitet og glede

Vår adresse

Sjoavegen 63, 6213 TAFJORD

E-post

post@fjordheim.no

Telefon

95 42 17 97

Kontaktperson

Ingunn F. Valdersnes

ingunn@fjordheim.no

952 68 276

Kontaktperson

Steinar F. Valdersnes

steinar@fjordheim.no

907 77 616

Send oss ei melding!